Axil แผ่นซับเหงื่อใต้วงแขน Armpit Pads

วิธีกําจัดกลิ่นรักแร้-วิธีแก้กลิ่นตัวแรง-คราบเหลืองรักแร้-เหงื่อออกรักแร้-กลิ่นตัว4
Axil แผ่นซับเหงื่อใต้วงแขน
วิธีกําจัดกลิ่นรักแร้-วิธีแก้กลิ่นตัวแรง-คราบเหลืองรักแร้-เหงื่อออกรักแร้
รักแร้เปียก มีกลิ่นตัว อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยที่คุณไม่รู้ตัว

วิธีใช้

เสียงตอบรับจากลูกค้า หลังจากที่ใช้ Axil

วิธีกําจัดกลิ่นรักแร้-วิธีแก้กลิ่นตัวแรง-คราบเหลืองรักแร้-เหงื่อออกรักแร้
วิธีกําจัดกลิ่นรักแร้-วิธีแก้กลิ่นตัวแรง-คราบเหลืองรักแร้-เหงื่อออกรักแร้-กลิ่นตัว

การทำงานมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ คือ เยื่อกระดาษ และผ้าใยเทียมไม่ทอ

เยื่อกระดาษ : จะถูกตีจนละเอียดเหมือนปุยสำลี สามารถอุ้มของเหลวได้มาก เนื้อละเอียด มีความหนาพอสมควร เพื่ออุ้มของเหลวได้จำนวนมาก

ผ้าใยเทียมไม่ทอ : สามารถปล่อยผ่านของเหลวลงสู่เยื่อกระดาษได้เร็ว ทำให้รู้สึกแห้งสบาย สะอาดและให้สัมผัสที่นุ่ม

วัสดุจากธรรมชาติ ผ่านการทดสอบผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

วิธีกําจัดกลิ่นรักแร้-วิธีแก้กลิ่นตัวแรง-คราบเหลืองรักแร้-เหงื่อออกรักแร้